Vieraskielisten työttömyyden rasite julkiselle sektorille

On jo kauan keskusteltu, miten saadaan vieraskielisten työllisyyttä parannettua. Nyt kun Suomessa väestö ikääntyy, on tärkeää panostaa maassa olevien vieraskielisten työllistymiseen.18-35 -vuotiaita on vaarassa periä työttömyys, mikä rasittaa julkista taloutta potentiaalisen työvoiman menettämisen kautta. Suomessa tarvitaan yhteiskunnallisia sosiaalisen vastuun ohjelmia, joiden kautta yksityinen sektori voi julkisen ja kolmannen sektorin kanssa kehittää vieraskielisen työvoiman osaamista. Jos näin saataisiin madallettua yritysten kynnystä tarjota töitä siten, että alakohtaista osaamista olisi saatu kehitettyä ennen työssä aloittamista, voisi se helpottaa työttömyyden rasitetta julkiselle sektorille.

Leave a Comment